Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec

Uradno ime podjetja: Mateja gostinstvo in storitve d.o.o.
Sedež podjetja: Frankovo naselje 8, 4220 Škofja Loka, Slovenija
Odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov  v podjetju : Mateja Juhant
Kontaktni  telefon odgovorne osebe za varstvo: +386 31 393 995
Elektronska pošta odgovorne osebe: mateja.juhant@siol.net

 

Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

Podjetje Mateja d.o.o., zbira vaše podatke samo v primeru izvedbe spletnega nakupa. Osebni podatki, ki so pridobljeni preko spletne strani www.pizzamateja.si za namen izvedbe spletnega nakupa, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila. S podanim soglasjem uporabnik dovoljuje podjetju Mateja d.o.o., da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene statistične obdelave podatkov.
Osebne podatke hranimo in obdelujemo izključno  za realizacijo spletnega naročila. Za namen opravljanja spletne prodaje z elektronsko pošto hranimo naslov elektronske pošte,  ime, priimek, naslov in telefonsko številko. Osebne podatke ne uporabljamo v namene marketinga, trženja, reklamiranja ali drugega.

Osebne podatke zbiramo s  soglasjem vsakega posameznika. Soglasja hranimo skupaj s spletnim naročilom, torej z vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena. Osebni podatki se ne prenašajo, posredujejo ali kakorkoli drugače obdelujejo. Zbirke osebnih podatkov hranimo v programu naročil, na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države. Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke trajno izbrišemo.

Z izpolnitvijo nakupnega obrazca kupec dovoljuje, da podjetje Mateja d.o.o. kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vse posredovane podatke in podatke o vsebini nakupov obdeluje, hrani in posreduje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Osebni podatek je informacija, ki vas identificira: vaše ime, priimek, telefon, elektronski ali navadni naslov. Poleg podatkov, ki jih kupec vnese ob izpolnitvi nakupnega obrazca, se zbirajo tudi naslednji podatki o nakupu: naziv artikla, količina artikla, enota mere, šifra artikla, cena na enoto mere, vrednost nakupa, čas nakupa, številka dokumenta o nakupu – računa, popusti.

Obvezujemo se, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko spletnega mesta ali na drug, zgoraj opisan način, v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani podjetja Mateja d.o.o. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec spletnega mesta ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z evropsko zakonodajo (direktive EU 95/46/EC, 2002/58/EC in sporazumi ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189).

Uporabnik z izpolnitvijo nakupnega obrazca in s sprejetjem teh splošnih pogojev tudi potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami ZVOP-1. Vaši podatki so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb.

 

Pravice posameznika

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva:

  • vpogled,
  • popravek,
  • popoln izbris,
  • prekinitev obdelave in hranjenja
  • in preklic soglasja za obdelavo in hranjenje,

ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi soglasja izvajala do njegovega preklica.
Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji, Zaloška 59, 1000 Ljubljana. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da posamezniku pomagamo pri uveljavljanju svojih pravic.